Opleiding Socratisch Coachen

anurag-next-section-180

 


Opleiding Socratisch Coachen

Leer vrij en authentiek te coachen

Begeleid mensen naar meer zelfinzicht en innerlijke wijsheid

Er is nog plek in de opleiding met startdatum 5 juni.

Ondernemers kunnen de opleiding aftrekken van de belasting. Vraag of je werkgever de opleiding wil betalen.


Meld je hieronder aan bij een startdatum van de Opleiding.

Op 3 juli  kan je het STAP-budget aanvragen voor start opleiding van 8 september. 

De Academie voor Leven heeft het NRTO keurmerk

Voor coaches, trainers, adviseurs, hulpverleners, leidinggevenden, docenten en iedereen die een ander begeleidt in groei en ontwikkeling.
Je helpt anderen om breder en dieper inzicht, begrip, wijsheid en compassie te ontwikkelen bij dilemma's en in lastige situaties.

Voor iedereen die los van methodes effectief en met (zelf)vertrouwen wil coachen en effectieve gespreksvaardigheden wil leren. De juiste vragen wil leren stellen waardoor de ander zijn eigen houding en denkbeelden onderzoekt en tot wijze en compassievolle acties komt.

Na de opleiding Socratisch coachen 

Kun je:

Oplossingsgerichte gesprekken voeren gericht op inzicht en begrip en actie

De juiste vragen stellen waardoor je de ander helpt eigen denkbeelden/gedachten te onderzoeken

Op waarden gericht en kernachtige gesprekken voeren

Voorwaarden en veiligheid creëren voor een diep en wezenlijk gesprek

Een autonomere en authentiekere gesprekspartner zijn

Sterker en stevig in je schoenen staan als coach

Korte, concrete en heldere gesprekken voeren

Je eigen kritische denkvermogen en wijze geest inzetten voor groep en individu

 

Over je houding en gedrag leer je:

Een nieuwsgierige, open en geduldige houding ontwikkelen

Het achterwege laten van je opvattingen en overtuigingen bij het stellen van vragen

Het leren hanteren van je ongeduld en angst/onzekerheid in gesprekken

Steun bieden zonder je jezelf te verliezen: compassie

Begrijpen en de ander in zijn eigen tempo tot inzicht laten komen, dus uit het adviesreflex blijven

In je eigen kracht en mogelijkheden blijven, geen gevoelens overnemen

Van denken in dilemma naar het zien van het overzicht

Convergerend en divergerend denken

Ervaringsgericht gesprekken voeren en wegblijven bij theoretiseren

Leren denken in samenhang in plaats van tegenstelling (van of/of naar en/en

 

De vaardigheden die aan bod komen:

Luisteren, vooral diepluisteren en observerend luisteren

Heldere en concrete vragen stellen

Ontrafelen, structuren en prioriteren van een situatie/casus/vraagstuk

Humor, prikkelen, provoceren en lichtheid als gesprekstechniek

Kort en bondig formuleren

Het inzetten van analogieën en metaforen als instrument

Het inzetten van stilte tijdens een gesprek

 

Inhoud opleiding Socratisch Coachen

Dag 1

De Socratische houding – kennismaking met de basishouding van oplossingsgerichte coachen
Wezenlijke gesprekken: hoe breng je de ander naar wat echt belangrijk is en wat de essentie is van de vraag/het probleem?
De fasen van het Socratisch coachgesprek
Hoe help je de ander naar de kern te komen
Hoe vind je de vraag achter de vraag waarmee iemand binnenkomt
Oefenen in de stappen en de structuur van het coachgesprek

Dag 2

Socratische houding: autonoom, respectvol en onbewogen begeleiden
Het verschil tussen empathie en compassie
Zelfkennis, je persoonlijke missie (jouw zingeving)
Zelfkennis, wat raakt je, waar ben je gevoelig voor
Voorkeuren en irritaties over mensen en onderwerpen
Verschil tussen oordelen en veroordelen
Oefenen in zelfinzicht en loskomen van jezelf
De socratische houding oefenen in coachinggesprekken

Dag 3

Socratische houding: met nieuwsgierigheid en vol verwondering begeleiden
Luisteren, diepluisteren en observerend luisteren
Luisteren naar taalgebruik van de ander en opvattingen ontdekken
Allerlei typen vragen stellen, met name welke, wanneer
Begeleiden naar de kern, de essentie van de vraag
Oefenen met vragen en doorvragen in coachgesprekken

Dag 4

Inzetten van hulpmiddelen zoals metaforen, ironie en de paradox
Werken met stilte
Wanneer concreet maken of juist abstract vragen en spreken
Gesprek vertragen en versnellen
Werken met tegenstellingen en dilemma's
Werken met hoofd- en bijzaken
Oefenen in coachingsgesprekken

Dag 5

Oefenen in alle onderdelen van de voorgaande dagen: het coachgesprek van A tot Z
Spelen, onder andere met ruimte, tijd en humor
Het afronden van het coachgesprek, reflectie en leerdoelen
Het gaat niet alleen om inzicht maar vooral om wat je ermee doet
De kardinalen deugden, inzicht vertalen naar handelen: Wat ga ik doen: meer moed tonen of juist voorzichtiger zijn? Is het verstandig en wijs? Ben ik trouw aan mijzelf en mijn eigen waarden?
Hoe ga ik wat ik heb geleerd toepassen in de praktijk en de ander daarbij helpen?
Acties voor morgen, overmorgen en de tijd erna

 

Opleiding Socratisch coachen  Opleiding Socratisch Coachen

Frank Hoes is bijna 20 jaar werkzaam als trainer, adviseur, coach, docent voor maatschappelijke en publieke organisaties. Hij werkt het meest voor ervaren professionals, leidinggevenden, adviseurs en besturen uit sectoren welzijn, overheid en vrijwilligerswerk en is freelance docent aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (HBO voor fotografie en film). Frank coacht daarnaast beginnende zzp-ers/ ondernemers.

Frank is helder, open en to-the-point. Hij zorgt snel voor een veiligheid en vertrouwen in de groep. Frank is enthousiast, aanstekelijk en bevlogen en weet een sfeer te creëren waarin leren en plezier hand-in-hand gaan.  

Frank  is opgeleid als Socratisch gespreksleider en gebruikt de houding en vaardigheden uit het Socratisch Coachen intuïtief  in zijn trainingen en workshops en bij coaching en advies.

Naast diverse opleiding, heeft Frank ook de opleiding tot 'Mindfulnesstrainer en Coach' gevolgd en weet hij een mooie brug te maken tussen verschillende vormen van coachen.

 

 

Reacties van deelnemers

Jouw begeleiding mag ik erg graag. Ik genoot opnieuw van jouw onbevangenheid en hoe je aan mensen teruggeeft wat jij hebt waargenomen. Zorgvuldig, open, respectvol, uitnodigend en… to-the-point. (adviseur)

Coaching door Frank: ‘Snelle denker, bedachtzame prater. Geen standaard man. Humor en ook serieus.
Weet de vraag uiteen te rafelen in eenvoudige, behapbare componenten’. (teamleider)

Je bent geen doorsnee trainer die z’n kunstje doet. Je kan ook soms best prikkelende vragen stellen..(manager)

Frank je bent in staat met een ogenschijnlijke eenvoudige vraag de ander echt aan het denken te zetten over de situatie en zijn eigen rol erin, de ander zelf dingen te laten ontdekken (leidinggevende)

Jouw kennis is waardevol en je enthousiasme zeer aanstekelijk (adviseur)

Mijn ervaring is dat Frank zoals hij dat overigens altijd doet, je meeneemt op expeditie. Ervaar, beleef, probeer uit en verwonder jezelf en anderen op deze leerzame en spannende reis (adviseur/trainer)

Jouw lessen zal ik nooit vergeten, altijd op zoek gaan naar de essentie, wat een fundamenteel onderdeel is geworden van mijn werk.(student Nederlandse Academie voor Beeldcreatie)

Praktisch

De Academie voor Leven heeft het Keurmerk NRTO en staat geregistreerd bij het CRKBO.

De opleiding Socratisch Coachen beslaat 5 dagen van 10.00 uur tot 16.30 uur.
Na afloop en bij deelname aan alle dagen ontvang je een certificaat. Het is mogelijk gemiste dagen in een volgende groep in te halen

Locatie

Amsterdam IJburg of Amsterdam Noord

Data

Maandag van 10.00-16.30 uur

5 juni
19 juni
10 juli
11 september
25 september

 

Of:

Vrijdag van 10.00-16.30 uur

8 sept
22 sept
13 okt
3 nov
17 nov

 

Investering

Voor mensen die privé betalen kost de opleiding 1150 euro.
Wanneer de werkgever betaalt kost de opleiding 1.500 euro.

 

Alle bedragen zijn BTW-vrij
Op 28 februari kan je het STAP-budget aanvragen voor deze opleiding

 

Opleiding Socratisch Coachen
Opleiding Socratisch Coachen
Opleiding Socratisch Coachen

Meld je hier aan voor de Opleiding Socratisch coachen

 

Data opleiding Socratisch coachen

Vind rust
in je drukke leven

Heb je een vraag over deze training ?

nrto mindfulness opleiding
Vereniging voor Mindfulness trainers
CRKBO_Instelling
RBCZ lid
ABvC logo