Mindfulness en omgaan met ongemak in je leven

Oefenen met ongemak in Mindfulness Meditatie en Vipassana

Als je langere tijd mindfulness beoefent gaat dat soms deels weer op automatische piloot. Je vergeet misschien waarom het belangrijk is om op een bepaalde manier te oefenen zodat je er niet alleen op je kussen, maar ook in je dagelijkse leven baat bij hebt.

Net zoals in de vipassana meditatie geïnstrueerd wordt, blijf je bij mindfulness bij je ongemak zitten in plaats van dat je iets verandert om dit ongemak te verminderen. Waarom is dat eigenlijk?

We hebben het hier over pijn waarvan het niet schadelijk is om daar bij te blijven.

Door met ongemak te blijven zitten in je Mindfulness Meditatie oefen je verschillende vaardigheden:

Je ontwikkelt bij mindfulness om toe te laten. 

Vaak drukken we dingen weg die we onprettig vinden in het leven. Dit wordt in het boeddhisme afkeer genoemd.

Echter de bron van alle stress en lijden is deze weerstand, het feit dat we dingen anders willen dan ze zijn.

Wanneer we het toelaten oefenen, dan laten we onze aandacht vriendelijk rusten bij wat we ervaren, ook bij lichamelijk of emotioneel ongemak en pijn. Dus geen verzet tegen wat er is op dit moment.

We zijn met een innerlijke glimlach bij het ongemak of bij de pijn.

Je oefent bij mindfulness met niet reactief te zijn

In de meditatie betekent dat bijvoorbeeld dat je niet automatisch krabt bij kriebel. Er komen soms impulsen bij ons op die niet altijd even bevordelijk zijn, ook in het dagelijks leven

Vaak zijn we reactief, zijn we een speelbal tussen wat ons leven ons geeft wat prettig is of onprettig.

We reiken uit naar alles wat prettig is, en alles wat we onprettig ervaren willen we wegduwen.

Dat is niet altijd even bevordelijk voor onszelf en anderen.

Wanneer je niet direct reactief bent op onze impulsen ingaan, dan kan je een keuzemogelijkheid laten ontstaan. Hoef je ook in je dagelijkse leven niet op al je impulsen in te gaan.

In mindfulness oefen je opmerkzaam te zijn

We leren het onderscheid te maken, te zien of iets bevordelijk is of niet bevordelijk is.

We oefenen om niet direct reactief te zijn.

Als de opmerkzaamheid er is kunnen we bewust handelen tussen wijsheid en vriendelijkheid in plaats van reactief op verlangen en afkeer.

Blijf met zachte blik bij wat er onprettig is in plaats van het  weg te drukken of er van weg te gaan.

Als je erbij blijft zul je ook zien dat alles veranderlijk is. Als je erbij blijft zul je ook zien dat de intensiteit verandert. Soms gaat het weg. Soms wordt het erger en blijft het lang aan en ineens is het weg. En soms blijft het daar gewoon, heeft het langer of anders aandacht nodig.

Mindfulness geeft inzicht

Mediteren is ook oefenen om inzicht te krijgen in datgeen wat je niet werkelijk bent, los te komen van niet helpende identificaties.

Je neemt wat je ervaart zoals het komt en zoals het mogelijk komt.

Je kijkt vanuit rust en vriendelijkheid, vanuit wijsheid naar wat je ervaart.

En vandaaruit na hoe je de volgende stap het beste neemt, bijvoorbeeld wat je gaat doen of niet doen. In je meditatie, en in je leven.

Wil je je mindfulnessbeoefening opfrissen of verdiepen dan zijn er dit jaar een aantal mogelijkheden:

En een extra tweede jaar Opleiding Mindfulness en Compassie Coach en Trainer gepland die eenmalig op 4 zaterdagen en 4 vrijdagen wordt gehouden, hier zijn ook nog met een paar plekken.

Ik wens je een jaar toe vol aandacht en zorg voor jezelf.