Mindfulness en Socratisch Coachen

Mindfulness en Socratisch Coachen

Iedereen maakt wel eens een lastige levensfase mee of loopt met vragen rond die hij/zij liever opgelost ziet. Jij bent er dan om die ander te helpen als coach, trainer of adviseur.

Dat kan zowel met Mindfulness als met Socratisch Coachen. Hoewel beide benaderingen verschillen in methoden en technieken, delen ze een fundamenteel doel: het bevorderen van persoonlijk bewustzijn, welzijn en groei.
Wat je mogelijk niet zou verwachten, hebben beide benaderingen een sterk complementaire werking.

De verschillen tussen Mindfulness en Socratisch Coachen

Socratisch Coachen richt zich op het onderzoeken en analyseren van denkprocessen en denkpatronen en is doelgerichter. Socratisch coachen is effectief wanneer er een specifiek vraagstuk of probleem is.
Mindfulness legt de nadruk meer op bewustwording van het huidige moment en is breder toepasbaar op algemene bewustwording en op het bevorderen van algemeen welzijn.
Omdat uitgangspositie en resultaten zo sterk in elkaars verlengde liggen bij beide methoden, hebben ze een mooie aanvullende werking.

Socratisch coachen en Mindfulness versterken elkaar

Omgaan met stress en angst. Zowel Socratisch Coachen als Mindfulness helpt bij het omgaan met stress en angst. Mindfulness legt de nadruk op het ontwikkelen van bewustzijn van het huidige moment, gedachten, emoties en lichaamssensaties. Socratisch Coachen legt de nadruk meer op het gedachtenonderzoek. Daarbij is een rustige en heldere geest verkregen met behulp van Mindfulness absoluut dienstbaar.
Mindfulness biedt de emotionele stabiliteit en helderheid die nodig is om deze zelfreflectie te vergemakkelijken.

Diepgaand Luisteren
Zowel Socratisch coaches/trainers als mindfulnesstrainers leren om diep en empathisch te luisteren naar anderen. Ze proberen de gedachten, gevoelens en ongemakken van hun gesprekspartners volledig te begrijpen en te doorgronden voordat ze reageren. Deze vaardigheid leren ze ook aan hun deelnemers: eerst luisteren, bewust worden van snelle oordelen en vaste gedachtenpatronen, en dan pas doen wat je hebt te doen.

Zelfacceptatie
Beide benaderingen bevorderen zelfacceptatie. Socratisch coachen moedigt mensen aan om hun gedachten en overtuigingen te onderzoeken zonder oordeel, terwijl mindfulness mensen leert om alle innerlijke ervaringen te accepteren zonder te oordelen. Bij beide methoden nodigen uit tot verwondering: afstand nemen van automatische patronen en voorspelbare reacties. Verwondering, opent de deur naar zelfacceptatie en zelfkennis.

Zelfkennis

Zowel Mindfulness als Socratisch Coachen leggen sterk de nadruk op zelfreflectie en bewustwording met als doel het vergroten van zelfkennis. Anders gezegd mensen helpen met hun eigen denkprocessen, overtuigingen te onderzoeken, om bewust te worden van hun innerlijke wereld en gedragspatronen.
Mindfulness zich richt op het bewustzijn van gedachten en emoties in het huidige moment. Socratisch Coachen bouwt voort op deze bewustwording door rake, inspirerende en onderzoekende vragen te bespreken die aanmoedigen om te reflecteren op o.a. emoties, denkpatronen, overtuigingen en handelingen.

Vraagstuk en doel
Socratisch Coachen wordt toegepast op specifieke vragen en besluitvormingsprocessen. Mindfulness helpt bij het scheppen van de innerlijke rust en helderheid die nodig is om weloverwogen beslissingen te nemen.

Levensonderhoud:
Mindfulness bevordert emotionele stabiliteit en acceptatie van emoties. Socratisch coachen kan dan helpen bij het begrijpen van de oorsprong en de impact van die emoties in specifieke situaties.
Mindfulness kan worden gebruikt als een preventief instrument om stress te voorkomen en het algemene welzijn te behouden. Socratisch coachen wordt ingezet wanneer specifieke problemen of vragen opkomen.

Alomvattend, oftewel holistisch
Het integreren van Mindfulness en Socratisch Coachen creëert een alomvattende – holistische – benadering waarbij zowel aandacht voor het huidige moment als diepgaand zelfonderzoek aan bod komen. Dit leidt tot duurzamere en evenwichtigere persoonlijke groei en ontwikkeling van de mensen waar je mee werkt.
Het integreren van beide benaderingen in coaching vergt bekwaamheid en zorgvuldige afstemming, maar de resultaten kunnen buitengewoon waardevol zijn voor degenen die streven naar een diepere verbinding met zichzelf en de wereld om hen heen.

Info over de opleiding Socratisch Coachen
Info over de opleiding Mindfulness en Compassiecoach

Geschreven door Frank Hoes