Wat doet een Mindfulness coach en trainer?

De basishouding van een Mindfulness coach en trainer is aandacht

Echte onvoorwaardelijke aandacht voor de ander.

Wanneer een klant bij een Mindfulness coach en trainer komt dan voelt hij of zij dat de coach zelf Mindfulness belichaamt. De coach en trainer is met volledige aandacht in het nu.

De coach of trainer is zelf in staat om zichzelf te benaderen vanuit acceptatie en mildheid en zal door zijn of haar aanwezigheid het veilige klimaat scheppen waarin alles er mag zijn zoals het in dat moment er is.

We hebben het dan over: wat denk je op dit moment, wat voel je, wat voel je in je lichaam.

Niet alleen datgeen wat prettig is maar ook de onprettige sensatie, gevoelens of gedachten.

De basishouding Van een mindfulness coach en trainer begint bij acceptatie van wat er nu is. En is ruimte om hierbij stil te staan, zonder oordeel. Dat wat er is is er toch al, het heeft geen zin dit weg te duwen of te ontkennen.

De mindful coach en trainer kijkt met de klant wat zo moeilijk is te accepteren en waar er wel ruimte zit voor verandering.

De Mindfulness coach en trainer helpt patronen te doorzien

De coach gaat ervanuit dat de klant zelf de beste kenner is over zichzelf en dat het niet nodig is advies te geven, maar dat je alles uit de persoon zelf kan halen.

Met oefeningen die gericht zijn op je aandacht in het nu trainen helpt de coach de klant automatische patronen te onderzoeken in zichzelf. De vergrootglas erop te leggen, wat gebeurt er nu werkelijk in mij op dit moment. Hoe houdt disfunctioneel gedrag zich in stand. Hoe reageer ik op mijn eigen gevoelens, gedachten en lichamelijke sensaties. Waar gaat mijn energie naar uit, naar de dingen die ik wel of niet kan veranderen. En met welk effect.

Hoe kan ik energie sparen of meer energie krijgen door te doen wat ik wil doen en te accepteren wat ik niet kan veranderen.

Mindfulness leert te vertrouwen

De mindful coach en trainer vertrouwt op de kracht van de klant die bij hem of haar komt en zal helpen het vertrouwen van de klant in zichzelf te versterken. Zodat de klant op eigen kracht zijn of haar disfunctionele patronen weet te veranderen.

De mindful coach en trainer gebruikt hiervoor instructies en oefeningen uit de klassieke mindfulnesstraining en zet daarnaast ook compassieoefeningen in.

In de Opleiding Mindfulness en Compassiecoach en trainer leer je mensen op deze manier te begeleiden.

De data voor de nieuwe opleidingsgroepen vind je onderaan deze pagina:

https://academievoorleven.com/mindfulness-compassiecoach-opleiding/