Mindfulness en Wetenschap

Wetenschap spreekt over effecten en werkzaamheid van mindfulness

Een van de grondleggers van mindfulness, Jon Kabat Zinn, moleculair bioloog en oprichter de Stress Reduction Clinic aan de universiteit van Harvard  (VS) hielp zijn patiënten om te gaan met chronische pijn. De effecten van zijn aanpak – Mindfulness Based Stress Reduction  (MBSR) – kon hij wetenschappelijk onderbouwen.

Met MBSR als basis zijn andere wetenschappers gaan werken aan onderzoek en de vertaling naar toepassingen op andere doelgroepen en een bredere inzet van mindfulness.

Hieronder twee lezenswaardige artikelen over mindfulness vanuit wetenschap.

1. What defines mindfulness-based programs?

In dit artikel worden de  verschillende soorten mindfulnessprogramma’s zoals MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) en MBP (Mindfulness Based Programs) besproken.
Verder gaan de auteurs in op de toepassing van MBP bij o.a. onderwijs, gezondheidszorg en op de werkplaats. Verder aandacht voor de kenmerken van MBP’s zoals leren omgaan met afleiding en werken aan de focus op nu.
Dan wordt beschreven wat het bevorderen van plezier, compassie, wijsheid, onverstoorbaarheid, emotionele beheersing en zelfregulatie onderdeel uitmaakt van het mindfulness programma.

 

2.Mindfulness-Based Programs: Why, When, and How to Adapt?

Een artikel over waarom, wanneer en hoe mindfulness programma’s (MBP) aangepast moeten worden op doelgroepen met een verschillende  achtergrond. Er wordt ingegaan op de wetenschappelijke bewijsvoering van nut en noodzaak van dergelijke aanpassingen. Aan de orde komen onderwerpen als: essentiële onderdelen van mindfulness programma’s, oorzaken van ziektepatronen, bestaande interventies om gezondheidsproblemen op te lossen binnen verschillende sociaal-maatschappelijke contexten.

Vanuit voorbeelden (casuïstiek) worden stappen behandeld hoe tot aanpassingen te komen in mindfulness programma’s. Deze aanpassingen worden niet alleen door wetenschappers gedaan, maar ook door docenten, trainers en ontwikkelaars die het beste voorhebben met de doelgroepen waar zij mee werken. Daarbij rekening houdend met achtergrond en context van de mensen waar zij mee werken.

Het artikel geeft aanbevelingen op welke wijze MBP’s kunnen worden aangepast rekening houdend met het waarom, wanneer en hoe. Waarbij een veilige en doeltreffende werking van mindfulness voorop staat.