Algemene voorwaarden-retraites

Algemene voorwaarden

Anurag.nl en Academievoorleven.com valt onder Miraconsult. Miraconsult hanteert de algemene voorwaarden van het NRTO zoals op de website vermeld. Voor retraites zijn er andere annuleringsvoorwaarden opgesteld, deze staan hieronder vermeld.

Artikel 1: Toepassing

a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Miraconsult aangeboden diensten als coaching, opleiding, training, retraites, advisering o.d. aan bedrijven, organisaties, particulieren, groepen e.a., hierna te noemen ‘opdrachtgever’.

b Verder zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overige verbintenissen waarop deze van toepassing zijn verklaard.

c Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend als Miraconsult daar schriftelijk mee instemt.

d Andere voorwaarden zijn slechts van toepassing als Miraconsult hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 2: Overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Miraconsult wordt geacht tot stand te zijn gekomen door:

a  een mondelinge overeenstemming tussen opdrachtgever en Miraconsult indien beide partijen hier de voorkeur aan geven.

b  een digitale of schriftelijke acceptatie/bevestiging vanuit opdrachtgever aan Miraconsult of andersom.

Artikel 3: Wettelijke bedenktijd en annuleringsvoorwaarden

a Wie een verbintenis met Miraconsult aangaat heeft 14 dagen bedenktijd waarbinnen opdrachtgever alsnog kan besluiten van de verbintenis af te zien, tegen administratiekosten à 50 euro. Dit dient altijd digitaal of schriftelijk te gebeuren. Het bedenktermijn van 14 dagen vervalt indien het eerste moment van training of opleiding binnen de 14 dagen bedenktermijn plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen, ook wanneer de eerste onlineles reeds is toegestuurd/geopend.

b Deze termijn start op het moment dat mondeling overeenstemming is bereikt dan wel digitaal of schriftelijk bevestiging heeft plaatsgevonden. Indien het laatste het geval is geldt als datum die van de e-mail dan wel het poststempel.

Voor de retraites gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren.

Bij retraites is er een andere annuleringsregeling als in de algemene algemene voorwaarden zoals door het NRTO opgesteld, omdat de lokatie betaald moet worden zodra de deelnemer zich heeft aangemeld.

Annulering tot 3 maanden (bij de retraite in mei tot 28 februari of bij de retraite in november tot 21 augustus) voor aanvang van de retraite betekent 50% van het totaal bedrag verschuldigd. Binnen 3 maanden voor aanvang geannuleerd, is er 75% van het totaal bedrag verschuldigd (1 tot 28 maart / 21 augustus tot 21 september), en bij afmelding binnen 2 maanden voor aanvang (na 28 maart/ na 21 september) 100% van het overeengekomen bedrag voor de retraite.

Voor overige algemene voorwaarden, verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden van het NRTO zoals op de website vermeld.

“Verander wat je niet kunt accepteren en accepteer wat je niet kunt veranderen”

Vind rust
in je drukke leven

Heb je een vraag over een training of opleiding?

rbng
VMBN Vereniging Mindfulnesstrainers
CRKBO_Instelling
ABvC logo